Aanmelden en rondleidingen

Wilt u uw kind aanmelden op onze school?

Informatie over aanmelden van uw kind

Contact voor ouders

U ontvangt alle informatie van school via Social Schools. U kunt natuurlijk als ouder ook contact met de juf/meester opnemen.

Social Schools

Overblijven

De school biedt de gelegenheid om tussen 12-13 u op school over te blijven.

Meer over het overblijven

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Zonnebloem zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze kinderen leren en zich ontplooien, steeds verder te optimaliseren.

Meer over de medezeggenschapsraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) organiseert, ondersteunt en financiert diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, zomerfeest, sportdagen, bezoeken aan musea/theater en speel- en leermiddelen.

Meer over de ouderraad

Overgang naar voortgezet onderwijs

Kinderen in groep 8 maken aan het eind van het schooljaar de overstap van het basisonderwijs (BO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Een bijzondere stap in hun leven waarbij een juiste schoolkeuze belangrijk is.

Meer over de overgang naar voortgezet onderwijs

Verlofregeling

Voor alle leerlingen vanaf de leeftijd van 5 jaar geldt de Leerplichtwet. In deze wet is voorzien dat leerlingen in bepaalde gevallen kunnen worden vrijgesteld van de leerplicht.

Alles over de verlofregeling