De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Zonnebloem zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze kinderen leren en zich ontplooien, steeds verder te optimaliseren.

De MR is het instemmings- en adviesorgaan van de school en heeft als taak om het beleid van de school te toetsen. Ook kan de MR het initiatief nemen om voorstellen tot verbetering te doen, op welk terrein dan ook. In de MR komen alle belangrijke zaken die met de school te maken hebben aan de orde zoals de lesmethoden, de toetsen, de overblijf en schooltijden, het zorgplan, de schoolgids, de huisvesting, de ICT en de schoonmaak.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en starten altijd om 19:30 uur. Dit is een bijzonder schooljaar met ongekende uitdagingen en daar betrekken we je graag bij. In de week voorafgaand aan iedere MR-vergadering delen wij via Social Schools de agenda met onderwerpen die besproken zullen worden. Zijn er zaken die extra aandacht verdienen? Laat het ons weten! Alle reacties worden uiteraard in vertrouwen behandeld.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en wij nodigen je dan ook van harte uit om hieraan deel te nemen als toehoorder. Eventuele veranderingen in data en tijden kunt u terugvinden in Social Schools.

De MR bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit de volgende leden:

  • Esther Boers (ouder en voorzitter)
  • Marjolein Jansen (team en secretaris)
  • Lianne Folkers (team)
  • Desiree Rolvink (team)
  • Mathieu Krens (ouder met stemrecht)
  • Simone van Putten (ouder)
  • Lennart Vroegindeweij (ouder en penningmeester)
  • Jeroen van Os (directeur-adviserend lid)

Documenten

Agenda Notulen Overige documenten

Contact

Mocht je contact met de MR willen opnemen, dan kan dit via Social Schools (typ MR in de adresbalk van Social Schools) of via het e-mailadres mr@obszonnebloem.nl.