Aanmelden bij obs De Zonnebloem

Het aanmelden van uw kind bij obs De Zonnebloem kan pas als uw zoon/dochter 3 jaar is geworden. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Op de website van de gemeente Den Haag leest u hier meer over.

Onze school hanteert een leerlingplafond van 56 leerlingen voor groep 1 voor het schooljaar 2021-2022
De volgende voorrangsregels gelden op onze school:

  • 1e voorrangsregel, u werkt zelf op onze school;
  • 2e voorrangsregel, een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school.

Belangrijk om te weten over het aanmelden op onze school: Kinderen die in de maanden oktober, november en december 3 jaar worden, kunnen zich alleen in de eerste aanmeldperiode in december aanmelden.

Corona en rondleidingen?
Vanwege het coronavirus bestaat de mogelijkheid om digitaal een rondleiding te ontvangen. Als u via het contactformulier op de website uw gegevens achterlaat sturen wij u een vlog toe. Zo krijgt u een eerste indruk van school. Hierna kan, als alle maatregelen het toelaten, u alsnog een afspraak maken voor een fysieke kennismaking/rondleiding.

Via scholenwijzer kunt u alle belangrijke informatie vinden over de aanmeldperiodes en bijbehorende richtlijnen.

Wennen

Twee à drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt is er een intakegesprek met de intern begeleider. Met de groepsleerkracht worden er 5 momenten afgesproken om te komen wennen. Omdat de kleuterklassen aan het eind van het schooljaar erg vol zitten, laten we de nieuwe kinderen die in juni of juli jarig zijn na de grote vakantie starten.

Verandering van school

Als u tussentijds van school wil veranderen, door bijvoorbeeld een verhuizing, dan vindt er altijd eerst een gesprek met de directie plaats. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail een afspraak maken.
Er wordt bekeken of er in de betreffende groep nog plaats is en of de eventuele zorg geboden kan worden. Na toestemming van ouders zal er door de intern begeleider contact worden opgenomen met de andere school. Als het duidelijk is dat uw zoon en/of dochter geplaatst kan worden op obs De Zonnebloem, dan worden er één of meerdere wendagen afgesproken. Van de oude school ontvangen wij vooraf een onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.