Aanmelden bij obs De Zonnebloem

Het aanmelden van uw kind bij obs De Zonnebloem kan pas als uw zoon/dochter 3 jaar is geworden. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Op de website scholenwijzer kunt u alle belangrijke informatie vinden over de aanmeldperiodes en bijbehorende richtlijnen

Onze school hanteert een leerlingplafond van 56 leerlingen voor groep 1 voor het schooljaar 2023-2024 en voor 2024- 2025
De volgende voorrangsregels gelden op onze school:

 • 1e voorrangsregel, u werkt zelf op onze school;
 • 2e voorrangsregel, een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school.

De sluiting van de aanmeldperiodes zijn in december, maart, juni en september. Belangrijk om te weten over het aanmelden op onze school: Kinderen die in de maanden oktober, november en december 3 jaar worden, kunnen zich alleen in de aanmeldperiode in december aanmelden.

Rondleidingen?

Heeft u interesse om onze school te komen bekijken? U kunt hieronder kiezen uit één van de mogelijkheden, bij voorkeur in de maand dat uw zoon/dochter 3 jaar wordt.  

 • Vrijdag 6 september (altijd van 9-10 uur)
 • Vrijdag 20 september 
 • Vrijdag 11 oktober 
 • Vrijdag 8 november 
 • Vrijdag 22 november 
 • Vrijdag 13 december 
 • Vrijdag 17 januari 
 • Vrijdag 31 januari 
 • Vrijdag 14 februari 
 • Vrijdag 14 maart 
 • Vrijdag 28 maart 
 • Vrijdag 11 april 
 • Vrijdag 16 mei 
 • Vrijdag 13 juni 
 • Vrijdag 27 juni 
 • Vrijdag 4 juli 

Na het inschenken van een kopje koffie/thee vertellen we u in een half uur hoe het onderwijs op obs De Zonnebloem vormgegeven wordt. Uiteraard kunt u nog vragen stellen, hierna laten een aantal leerlingen u de school zien. We hopen dat u zo een goed beeld krijgt van onze school en u zo uiteindelijk een goede keuze kunt maken. 

U kunt zich opgeven via het contactformulier op de website, geef hierbij de voorkeursdatum op. Mochten er meer dan 8 gezinnen aangemeld zijn, dan zal de administratie contact met u opnemen voor één van de andere momenten. 

Graag tot ziens. 

Wennen

Twee à drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt is er een intakegesprek met de groepsleerkracht. Met de groepsleerkracht worden er 5 momenten afgesproken om te komen wennen. Omdat de kleuterklassen aan het eind van het schooljaar erg vol zitten, laten we de nieuwe kinderen die in juni of juli jarig zijn na de grote vakantie starten.
Kinderen die op de basisschool beginnen moeten zindelijk zijn, anders kunnen zij niet starten.

Verandering van school

Als u tussentijds van school wil veranderen, door bijvoorbeeld een verhuizing, dan vindt er altijd eerst een gesprek met de directie plaats. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail een afspraak maken.
Er wordt bekeken of er in de betreffende groep nog plaats is en of de eventuele zorg geboden kan worden. Na toestemming van ouders zal er door de intern begeleider contact worden opgenomen met de andere school. Als het duidelijk is dat uw zoon en/of dochter geplaatst kan worden op obs De Zonnebloem, dan worden er één of meerdere wendagen afgesproken. Van de oude school ontvangen wij vooraf een onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.