Openbare basisschool De Zonnebloem is een fijne, gezellige school in de bosrijke omgeving van de Bloemen- en Vruchtenbuurt in Den Haag. Een school waar kennisontwikkeling, sociale vorming en creativiteit samen gaan naast zelfstandigheid en individuele begeleiding.

Wij zijn een ‘Vreedzame School’ en gaan prettig met elkaar en anderen om. Het moet voor iedereen duidelijk zijn op welke wijze men binnen en buiten de school met elkaar omgaat. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van drie kernbegrippen: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Ouders en kinderen zijn erg betrokken bij onze school. Zo hebben wij een leerlingenraad die met ons meedenkt over dingen die verbeterd kunnen worden. Hiernaast hebben wij een medezeggenschapsraad  en een zeer actieve ouderraad. Ouders denken mee over de school en ondersteunen ons waar mogelijk. Ook is er de ‘Stichting de Zonnebloemschool’, die al bijna 20 jaar actief is en als doel heeft om extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken. Op hun website kunt u meer informatie vinden.

Onze school staat voor openbaar onderwijs en is een school voor iedereen.  Wij maken onderdeel uit van De Haagse Scholen (DHS).

Passend onderwijs

De meeste kinderen hebben bij het leren in meer of mindere mate hulp nodig. Binnen passend onderwijs wordt voor die hulp de term ondersteuning gebruikt.

Meer over passend onderwijs

Hoogbegaafdheid

Alle kinderen moeten worden uitgedaagd om hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten. Voor (hoog)begaafde kinderen houdt dit in dat de leerstof moet worden aangepast zodat ze uitgedaagd worden.

Meer over hoogbegaafdheid

Schoolgids

U kunt via onderstaande links alle belangrijke informatie over onze school vinden.

Scholen op de kaart en via Scholenwijzer.denhaag.nl

Natuurlijk kunt u via onderstaande link ook onze schoolgids downloaden om alle informatie te lezen.

Schoolgids obs De Zonnebloem 2024 2025

 

Schoolplan

Ons schoolplan beschrijft onze kwaliteit: onze missie, onze visie en de daaraan gekoppelde doelen. Wij spreken in dit geval van ambities (fase ‘to plan’). Op basis van de huidige situatie hebben we diverse instrumenten ingezet om overzicht te krijgen van onze sterke en zwakke punten, en daarmee op onze verbeterdoelen (fase ‘to check) voor de komende vier jaar. Het schoolplan is daarmee ook een verantwoordingsdocument (fase ‘to do’) naar de overheid.

Download het schoolplan

Stichting De Zonnebloemschool

De Stichting De Zonnebloemschool is al bijna 20 jaar actief voor de kinderen van obs De Zonnebloem. Zij hebben als doel om extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken.

Meer over Stichting De Zonnebloemschool