Stichting Ouderraad OBS De Zonnebloem (kortweg: de OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders, bijgestaan door een afvaardiging van het onderwijzend personeel.

De OR organiseert diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, het Paasontbijt en het zomerfeest. Ook verzorgen wij (de catering bij) diverse sportevenementen, zoals de sportdagen en de Avondvierdaagse. Daarnaast dragen wij financieel bij aan verschillende activiteiten, zoals bezoeken aan musea en theater, en aan extra speel- en leermiddelen.

Wij dragen jaar in jaar uit graag ons steentje bij aan een fantastische basisschooltijd voor jullie kinderen.

Financiële middelen

Aan alle ouders wordt jaarlijks een bijdrage per kind gevraagd; de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van de OR beheert deze gelden.
Van deze inkomsten worden de diverse activiteiten bekostigd. Daarnaast wordt uit deze gelden ook de collectieve verzekering voor alle leerlingen betaald.

OR-vergaderingen

Eens in de maand vergadert de OR een avond op school. De OR bespreekt de financiën, communicatie en ideeën en acties t.a.v. de activiteiten die er de komende maanden op stapel staan. De vergaderingen zijn openbaar.

De vergaderdata voor schooljaar 2022-2023 zijn nog niet bekend.

OR-samenstelling

De OR bestaat voor schooljaar 2022-2023 uit:

  • Voorzitter: Peter Molenaar
  • Penningmeester: Dimitri Smout
  • Secretaris: Mariëlle Feenstra
  • Kirsten van Boltaringen
  • Maarten van Wissen
  • Pascal Dusseljee
  • (Juf) Debbie Mourits
  • (Juf) Amanda Paro
  • (Directeur) Jeroen van Os (adviserend lid)

Komt u het team versterken?

De OR nodigt u als ouder van harte uit om mee te denken en te doen! Als vast OR-lid of als flexibele hulpouder, die we kunnen benaderen wanneer we extra handen kunnen (en mogen in coronatijd) gebruiken. De leden van de OR vinden het leuk om zich in te zetten voor de kinderen en voor de school, maar zonder de hulp van andere ouders lukt het niet. Er staan leuke onderwerpen op de agenda, waaronder het Sinterklaasfeest, Kerst en het Zomerfeest. Deze activiteiten maken een schooljaar extra bijzonder voor de kinderen. Vindt u het ook leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school? Laat het ons vooral weten.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen, mail ons dan via or@zonnebloem-denhaag.nl.