Nieuws

Welkom op de website van obs De Zonnebloem

29-01-2018 Door Jeroen van Os

Wij hopen dat u op onze website alle informatie kunt vinden die voor u belangrijk is. Obs De Zonnebloem is een Vreedzame School met een duidelijke missie en visie.

dvs%20logo.png

Leren zien wij als het begeleiden van de leerlingene in hun sociale, emotionele, culturele en cognitieve ontwikkeling vanuit de basisbehoefte relatie, competentie en autonomie.

Leren gebeurt vanuit intrinsieke motivatie

  • De leerlingen ontwikkelen zich in een rijke, krachtige leeromgeving die uitgaagt tot leren.
  • We gaan uit van de mogelijkheden, interesses en talenten van de leerlingen.

Leren gebeurt met behulp van de 21e  eeuwse vaardigheden

  • We leren de leerlingen probleemoplossend en creatief denken.
  • We stimuleren een onderzoekende houding door de leerlingen krititsch te leren denken en informatie vanuit verschillende perspectieven te leren bekijken.
  • We werken met een ruim aanbod aan analoge en digitale leermiddelen om het leren te onderstenen en te verrijken. We leren de kinderen om hier verantwoord mee om te gaan.
  • Dor aandacht aan burgerschap te besteden stimuleren we het sociaal en cultureel bewustzijn.

De leerlingen zijn zelf (mede) verantwoordelijk

  • De leerlingen leren keuzes te maken op basis van veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.
  • De kinderen sturen het eigen leerproces door middel van zelfregulatie van de cogintieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • We streven naar een leerlinggestuurde aanpak waarbinnen kennisoverdracht en het inoefenen van algemene vaardigheden ook leerkrachtgestuurd kunnen zijn.


Wilt u een afspraak maken voor een rondleiding?
Neem dan telefonisch contact met ons op via 070 325 15 03 of vul het contactformulier in via het kopje contact.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Os
directeur obs De Zonnebloem