6. Speciale activiteiten

6.3 HET CULTUURBELEID

De activiteiten onder schooltijd bestaan voor groep van 1 t/m 8 uit;

  • één voorstelling per schooljaar; muziek, toneel, dans, film ed. Er wordt een keuze gemaakt uit het aanbod van Cultuurschakel.
  • één bezoek aan het Gemeentemuseum. Hierbij wordt geprobeerd de les aan te laten sluiten bij de thema’s/onderwerpen die in de klassen worden behandeld. 
  • twee bezoeken aan een museum uit het aanbod van het Cultuurschakel. Ook hierbij wordt geprobeerd de les aan te laten sluiten bij de thema’s/onderwerpen die in de klassen worden behandeld. 
  • Incidenteel worden gedurende het schooljaar extra voorstellingen en activiteiten aangeboden. Per voorstelling wordt gekeken voor welke groep deze geschikt is.

Activiteiten na schooltijd voor groep 1 t/m 8.

Wij bieden kinderen ook nog verschillende sportieve en culturele activiteiten na schooltijd aan. Voor iedere leeftijdsgroep wordt er minimaal één keer per jaar een cursus georganiseerd. Het doel van de cursus is een kennismaking met een activiteit die nieuw is voor de kinderen. Dit kan dans, zang, toneel, popmuziek, tekenen, schilderen of iets op sportief gebied zijn. De cursus wordt verzorgd door een externe organisatie.

De school organiseert en faciliteert deze cursussen en de ouders betalen een bijdrage voor deelname die ook gedeeltelijk wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente Den Haag. De deelname aan deze activiteiten is vrijblijvend en te zien als een aanvulling die bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. Ook voor het komend schooljaar wordt een jaarplanning gemaakt, zodat het voor iedereen zichtbaar is wanneer welke cursus plaatsvindt. Een cursus kan pas doorgaan bij een minimumaantal deelnemers i.v.m. de kosten. Er is ook een maximumaantal deelnemers om alle kinderen voldoende aandacht te kunnen geven.

In de tijd dat de cursus wordt gegeven is een leerkracht aanspreekpunt. De ouders halen zelf hun kinderen op.

6.4 ANDERE ACTIVITEITEN

Schooltuinen en Kindertuinen

Vanaf groep 1 gaan we meestal 2 keer per jaar naar de School- en Kindertuinen. De Dienst Groenvoorzieningen en Milieucommunicatie geeft vaak met levend materiaal een les over de natuur. Soms wordt deze les buiten gegeven in de vorm van een excursie. Ook bestaat er de mogelijkheid om leskisten te lenen ter ondersteuning van de lessen m.b.t. De Natuur.

Sinterklaasfeest

Sinterklaas brengt ieder jaar een bezoek aan onze school. De groepen 1 t/m 5 vieren het sinterklaasfeest gezamenlijk in de gymzaal. Sint heeft voor ieder kind een verrassing. De groepen 6 t/m 8 maken surprises voor elkaar.

Kerstfeest

Aan het kerstfeest wordt op passende wijze aandacht geschonken. In alle groepen staat een kerstboom, de hallen en gangen worden gezellig versierd en op de woensdagavond voor de kerstvakantie wordt een kerstdiner verzorgd voor alle leerlingen. Op de ochtend van het kerstdiner voeren de leerkrachten een kerstmusical op voor alle groepen.

Paasontbijt

Ieder jaar houden we een paasontbijt met de hele school. Dit betekent dat er ‘s ochtends een feestelijk ontbijt wordt aangeboden aan de kinderen. We maken dan een ontbijt voor elkaar door lootjes te trekken. Groep 1/2 en 2/3 gaan daarna eieren zoeken in het bos.

Zie voor nadere informatie over de bovengenoemde activiteiten de activiteitenkalender.