2. Nieuwe leerlingen

Aanmelden bij obs De Zonnebloem

Het aanmelden van uw kind bij obs De Zonnebloem is veranderd, u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. De nieuwe regels gelden voor kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 en gaan in vanaf 1 oktober 2018. Op de website van de gemeente Den Haag leest u hier meer over.

Onze school hanteert een leerlingplafond van 60 leerlingen voor groep 1 voor het schooljaar 2019-2020.
De volgende voorrangsregels gelden op onze school:

  • 1e voorrangsregel, u werkt zelf op onze school;
  • 2e voorrangsregel, een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school;

Hieronder een weergave van de belangrijke data.

aanmeldronde start inleveren aanmeldformulier einde inleveren aanmeldformulier school loting bericht over besluit                 
december 2018 10-12-2018 07-01-2019 15-01-2019 25-01-2019
maart 2019 18-03-2019 29-03-2019 05-04-2019 17-04-2019
juni 2019 17-06-2019 28-06-2019 05-07-2019 17-07-2019
september 2019 16-09-2019 30-09-2019 07-10-2019 17-10-2019

Wennen

Twee à drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt is er een intakegesprek met de intern begeleider. Met de groepsleekracht worden er 5 momenten afgesproken om te komen wennen. Omdat de kleuterklassen aan het eind van het schooljaar erg vol zitten, laten we de nieuwe kinderen die in juni of juli jarig zijn na de grote vakantie starten.

Verandering van school

Als u tussentijds van school wil veranderen, door bijvoorbeeld een verhuizing, dan vindt er altijd eerst een gesprek met de directie plaats. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail een afspraak maken.
Er wordt bekeken of er in de betreffende groep nog plaats is en of de eventuele zorg geboden kan worden. Na toestemming van ouders zal er door de intern begeleider contact worden opgenomen met de andere school. Als het duidelijk is dat uw zoon en/of dochter geplaatst kan worden op obs De Zonnebloem, dan worden er één of meerdere wendagen afgesproken. Van de oude school ontvangen wij vooraf een onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.