4. Het schoolteam

Het team van obs De Zonnebloem bestaat dit schooljaar uit 36 mensen. Niet alle teamleden staan op onderstaande foto (gemaakt in het schooljaar 2017-2018), het geeft wel een goed beeld van de samenstelling van ons team.

 

Teamfoto%202017-2018.JPG

 

Welke leerkrachten voor welke groep staan ziet u in onderstaand schema. Naast het lesgeven aan de groepen zijn er ook andere werkzaamheden die worden uitgevoerd door leerkrachten en ondersteunend personeel, dit ziet u in het tweede deel van het schema.
In het schooljaar 2018-2019 is het team als volgt samengesteld:

Groep Leerkracht Werkdagen
1/2a Daisy Werkman
Marleen Balm
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
1/2b Helene Timmer maandag t/m vrijdag
1/2c Karine Wesseling
Linda Verhoeven
maandag t/m woensdag en vrijdag
donderdag
1/2d Barbara Stevens
Anneke Schutte 
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
2/3 Freek van der Heiden
Marian van Dijck
maandag t/m woensdag (woensdag om de week)
woensdag t/m vrijdag 
3a Wily Anna v/d Hof maandag t/m vrijdag
3b Janine Buizert
Kim Mos
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
4a Marloes Verhagen
Ingrid Duran
maandag
dinsdag t/m vrijdag
4b Anouk Davis
Jantine Wauters
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
5a

Lara van Gool
Steffanie Tinge

maandag - dinsdag
woensdag t/m vrijdag 
5b Debbie Mourits
Amanda Paro
maandag - donderdag - vrijdag
maandag t/m woensdag
6a Marjolein Jansen maandag t/m vrijdag
6b Machteld Gelauff
Jantine Wauters
maandag t/m woensdag en vrijdag
donderdag
7a Peter van Leeuwen
Rosalie van Amstel
maandag t/m donderdag/vrijdag
vrijdag om de week
7b Monique Scholtens
Freek van der Heiden
maandag t/m donderdag
vrijdag
8a Rosalie van Amstel
Ivar Knötschke
maandag
dinsdag t/m vrijdag
8b Bas v/d Wildt
Jennemieke v/d Beemt
maandag, woensdag t/m vrijdag
dinsdag

Onderwijsassistent 

Tanja den Reijer (maandag-dinsdag-donderdagochtend en vrijdag)

Interne begeleiders

Linda Verhoeven en Marloes Verhagen

Interne Coach

Lara van Gool (woensdag) en Barbara Stevens (donderdag)

Kindercoach

Lara van Gool (woensdag)

Mindfulkids en DVS/Rots & Water trainer

Jantine Wauters (dinsdag)

Beelddenken en visuele screening

Marian van Dijck (1x/ 14 dagen op woensdag)

Gymnastiek, coördinator naschoolse sportactiviteiten, MRT [motorische remedial teaching]

Elise Bos (maandag t/m vrijdag)

Motorische remedial teacher

Elise Bos en Anne-Marie Schutte (dinsdag- en vrijdagmiddag)

ICT-coördinator

Freek van der Heiden (woensdag 1x/14 dagen en donderdag)

ICC-coördinator

Marloes Verhagen (donderdag)

Coördinator (hoog)begaafden/ leerspecialist talentontwikkeling

Jennemieke van den Beemt (woensdag t/m vrijdag)

Coördinator MBO stagiaires

Lara van Gool (woensdag)

Leerspecialist/ RT/ taalcoördinator/ zorgcoördinator

Rosalie van Amstel

Rekencoördinator

Bas van der Wildt 

Gedragscoördinator

Kim Mos

Techniek & Wetenschap

Karine Wesseling (donderdag)

Bouwcoordinatoren

Karine Wesseling, onderbouw
Willy Anna Heida, middenbouw
Marjolein Jansen, bovenbouw

Administratief medewerkster

Wendy van der Westen (maandag, dinsdag en donderdag)

Conciërge

Cok Ruygrok (maandag t/m vrijdag)

Directie

Jeroen van Os (directeur) 

Rosalie van Amstel (adjunct-directeur)