4. Het schoolteam

Het team van obs De Zonnebloem bestaat dit schooljaar uit 36 mensen. Niet alle teamleden staan op onderstaande foto (gemaakt in het schooljaar 2018-2019), het geeft wel een goed beeld van de samenstelling van ons team.

 

teamfoto%202018%202019.jpg

Welke leerkrachten voor welke groep staan ziet u in onderstaand schema. Naast het lesgeven aan de groepen zijn er ook andere werkzaamheden die worden uitgevoerd door leerkrachten en ondersteunend personeel, dit ziet u in het tweede deel van het schema.
In het schooljaar 2020-2021 is het team als volgt samengesteld:

Groep Leerkracht Werkdagen
1/2a Helene Timmer

maandag t/m vrijdag
1/2b Mariken Corbey
Marleen Balm
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
1/2c Daisy Werkman
Yvonne v/d Zanden
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
1/2d Barbara Stevens
Lianne Folkers
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
2e

Karine Wesseling

maandag t/m vrijdag 
3a Marloes Verhagen maandag t/m vrijdag
3b

Freek v/d Heiden
Kim Mos

maandag t/m woensdag 
donderdag en vrijdag
4a Anouk Davies maandag t/m vrijdag
4b Debbie Mourits
Ingird Duran
maandag
dinsdag t/m vrijdag
5a

Lara van Gool
Amanda Paro

maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag 
5b Tessa de Jong maandag t/m vrijdag
6a Marjolein Jansen maandag t/m vrijdag
6b Desiree Rolvink maandag t/m vrijdag
7a Peter van Leeuwen
Debbie Mourits
maandag t/m donderdag
vrijdag
7b

Machteld Gelauff
Debbie Mourits

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagd
donderdag

8b Jantine Wauters
Ivar Knötschke
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
8a Bas v/d Wildt
Linda Verhoeven
maandag, woensdag t/m vrijdag
dinsdag

Onderwijsassistent 

Tanja den Reijer (maandag-dinsdag-donderdagochtend en vrijdag)

Interne begeleiders

Linda Verhoeven en Willy Anna Heida

Interne Coach

Lara van Gool (woensdag) en Barbara Stevens (donderdag)

Kindercoach

Lara van Gool (woensdag)

Mindfulkids en DVS/Rots & Water trainer

Jantine Wauters (donderdag)

Gymnastiek, coördinator naschoolse sportactiviteiten, MRT [motorische remedial teaching]

Elise Bos (maandag t/m vrijdag)

Motorische remedial teacher

Elise Bos en Anne-Marie Schutte (dinsdag- en donderdagmiddag)

ICT-coördinator

Freek van der Heiden (donderdag)

ICC-coördinator

Marloes Verhagen

Coördinator (hoog)begaafden/ leerspecialist talentontwikkeling

Jennemieke van den Beemt (dinsdag t/m vrijdag)

Coördinator MBO stagiaires

Lara van Gool (woensdag)

Leerspecialist/ RT/ taalcoördinator/ zorgcoördinator

Rosalie van Amstel

Rekencoördinator

Machteld Gelauff

Gedragscoördinator

Kim Mos

Techniek & Wetenschap

Karine Wesseling

Bouwcoordinatoren

Helene Timmer, onderbouw
Ingrid Duran, middenbouw
Machteld Gelauff, bovenbouw

Administratief medewerkster

Wendy van der Westen (maandag, dinsdag en donderdag)

Conciërge

Cok Ruygrok (maandag t/m vrijdag)

Directie

Jeroen van Os (directeur)
Rosalie van Amstel (adjunct-directeur)