1. De school

Openbare basisschool De Zonnebloem is een fijne, gezellige school in de bosrijke omgeving van de Bloemen- en Vruchtenbuurt in Den Haag. Een school waar kennisontwikkeling, sociale vorming en creativiteit samen gaan naast zelfstandigheid en individuele begeleiding. 
Wij zijn een 'Vreedzame School' en gaan prettig met elkaar en anderen om. Het moet voor iedereen duidelijk zijn op welke wijze men binnen en buiten de school met elkaar omgaat.
Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van drie kernbegrippen: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Zonnebloem%20veiligheid%20verantwoordelijkheid%20en%20respect.jpg

Ouders en kinderen zijn erg betrokken bij onze school. Zo hebben wij een leerlingenraad die met ons meedenkt over dingen die wij kunnen verbeteren. Hiernaast hebben wij een zeer actieve ouderraad en medezeggenschapsraad, zo denken ouders mee in de school en ondersteunen ze ons waar mogelijk. Ook is er nog een Stichting de Zonnebloemschool die al bijna 20 jaar actief is en als doel heeft om extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken.
 
Wij bieden overblijfmogelijkheid aan in onze school. De crèche, peuteropvang en de naschoolse opvang 'Lisa' van stichting DAK is in ons schoolgebouw gevestigd en in het scoutingsgebouw bij de bosjes van Pex. Verder werken wij ook samen met 2Samen, Villa Kakelbont/Noorlandia, Haantje de Voorste.

Onze school staat voor openbaar onderwijs en is een school voor iedereen. Wij maken onderdeel uit van De Haagse Scholen (DHS).