Over de school

Schoolprofiel

De Zonnebloem is een fijne, gezellige school in een bosrijke omgeving in de Bloemen- en Vruchtenbuurt. Een school waar kennisontwikkeling, sociale vorming en creativiteit samen gaan, naast zelfstandigheid en individuele begeleiding. We zijn een "Vreedzame School" en gaan prettig met elkaar en anderen om. We hebben een leerlingenraad. Ouders denken mee in de school en ondersteunen waar mogelijk. Overblijfmogelijkheid, crêche, peuterspeelzaal en de naschoolse opvang "Lisa" van stichting DAK in de school en in het scoutingsgebouw in de bosjes van Pex. Ook 2Samen verzorgt naschoolse opvang in de bosjes van Pex bij de korfbalvereniging ALO. Verder werken we samen met Buiten Schoolse Opvang Kakelbont Kids. Ze hebben hun locatie op het Stokroosveld aan de Zonnebloemstraat.

Aanmelden bij De Zonnebloemschool

Kinderen die naar groep 1 gaan, kunnen in Den Haag bij één basisschool worden ingeschreven. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo is het aanmelden op basisscholen duidelijk én eerlijk. Deze afspraken gelden ook op onze school.

Aanmeldproces:

  • Aanmelden op de basisschool van uw keuze kan vanaf de eerste verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna.
  • Aanmelden kan door het maken van een kennismakingsgesprek. 
  • De aanmelding is een voorlopige aanmelding. Uiterlijk 21 oktober na uw aanmelding hoort u of u kind is toegelaten.
  • Woont u (nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? Dan kunt u uw kind na de eerste verjaardag gewoon aanmelden op de school van uw keuze.
  • Bij het aanmelden hebt u het Burger Service Nummer van uw kind nodig.

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. We houden rekening met de toelatingscriteria van onze school. Het moment van aanmelden maakt daarbij niet uit, als uw kind maar is aangemeld na de eerste verjaardag en voor 30 september daarna. Op uiterlijk 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hierover een brief.

Aanmelden ná de aanmeldperiode

Aanmelden van kinderen na de aanmeldperiode (dit is de periode vanaf de eerste verjaardag tot 30 september daaropvolgend) is mogelijk. Neem hiervoor direct contact op met de school. Meer informatie over het aanmelden op Haagse basisscholen: www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Voorzieningen

  • Kleuters hebben een eigen, afgeschermd schoolplein.
  • Gymzaal en speellokaal zijn in de school.
  • Op de 2e etage is een apart computerlokaal.
  • Er zijn aparte ruimtes voor individuele hulp.

Aanvullende informatie

Afspraken over de verkeersveiligheid rond onze school

Luizenprotocol

Afspraken en regels overblijf

Hoogbegaafdheid

Meer informatie