Over de school

Openbare basisschool De Zonnebloem is een fijne, gezellige school in de bosrijke omgeving van de Bloemen- en Vruchtenbuurt in Den Haag. Een school waar kennisontwikkeling, sociale vorming en creativiteit samen gaan naast zelfstandigheid en individuele begeleiding. 
Wij zijn een 'Vreedzame School' en gaan prettig met elkaar en anderen om. Het moet voor iedereen duidelijk zijn op welke wijze men binnen en buiten de school met elkaar omgaat. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van drie kernbegrippen: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

Zonnebloem%20veiligheid%20verantwoordelijkheid%20en%20respect.jpg

Ouders en kinderen zijn erg betrokken bij onze school. Zo hebben wij een leerlingenraad die met ons meedenkt over dingen die wij kunnen verbeteren. Hiernaast hebben wij een zeer actieve ouderraad en medezeggenschapsraad, zo denken ouders mee in de school en ondersteunen ze ons waar mogelijk. Ook is er nog een Stichting de Zonnebloemschool die al bijna 20 jaar actief is en als doel heeft om extra leer- en hulpmiddelen voor alle leerlingen mogelijk te maken. 
 
Wij bieden overblijfmogelijkheid aan in onze school. De crèche, peuteropvang en de naschoolse opvang 'Lisa' van stichting DAK is in ons schoolgebouw gevestigd en in het scoutingsgebouw bij de bosjes van Pex. Verder werken wij ook samen met 2Samen, Villa Kakelbont/Noorlandia, Haantje de Voorste.

Onze school staat voor openbaar onderwijs en is een school voor iedereen. Wij maken onderdeel uit van De Haagse Scholen (DHS).


Aanmelden bij obs De Zonnebloem

Het aanmelden van uw kind bij obs De Zonnebloem is veranderd, u kunt uw kind nu vanaf 3 jaar aanmelden en meerdere scholen kiezen. Dat hebben de schoolbesturen in Den Haag en de gemeente samen afgesproken. Op de website van de gemeente Den Haag leest u hier alles over.
 
Onze school hanteert een leerlingplafond van 56 leerlingen voor groep 1 voor het schooljaar 2021-2022.
De volgende voorrangsregels gelden op onze school:

  • 1e voorrangsregel, u werkt zelf op onze school;
  • 2e voorrangsregel, een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school;

Wennen

Twee à drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt is er een intakegesprek met de intern begeleider. Met de groepsleekracht worden er 5 momenten afgesproken om te komen wennen. Omdat de kleuterklassen aan het eind van het schooljaar erg vol zitten, laten we de nieuwe kinderen die in juni of juli jarig zijn na de grote vakantie starten.


Extra voorzieningen op school:

  • Kleuters hebben een eigen, afgeschermd schoolplein.
  • Gymzaal en speellokaal zijn in de school.
  • Er zijn aparte ruimtes voor individuele hulp.

Aanvullende informatie

Hoofdluisprotocol.pdf

 

Afspraken over de verkeersveiligheid rond onze school

Hoogbegaafdheid

Meer informatie