Overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs (BO-VO)

Kinderen in groep 8 maken aan het eind van het schooljaar de overstap van het basisonderwijs (BO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Een bijzondere stap in hun leven waarbij een juiste schoolkeuze belangrijk is. Het basisschooladvies bepaalt bij welke scholen u samen met uw kind(eren) tijdens de open dagen kunt gaan kijken. Daarna volgt de periode van aanmelden en daadwerkelijke inschrijving.
In het schooljaar 2017-2018 is de procedure voor de overgang van BO naar het VO veranderd. Via de website van BOVO Haaglanden kunt u alle informatie gemakkelijk bekijken.