Overblijf

Algemene gang van zaken

Groepen 1 en 2

De kinderen uit de groepen 1 en 2 eten gezamenlijk met de overblijfkracht. Voor melk wordt gezorgd. Na de lunch gaan de kinderen met de overblijfkracht buiten spelen op het kleuterplein. Om 12.50 u. gaan de kinderen terug naar de klas. De overblijfkracht houdt toezicht totdat de leerkracht terug is in het lokaal.

Bij slecht weer blijven de kinderen in hun eigen lokaal. Daar kunnen ze tekenen, spelen of kan er naar een film worden gekeken.

Als de eigen leerkracht er niet is en de kinderen zijn verdeeld, wordt er toch in de eigen klas met de eigen overblijfkracht gegeten.

Groepen 3 tot en met 8

De overblijfkrachten van de groepen 3,4 en 5 gaan om 12.00 u. met de kinderen lunchen. Er wordt voor melk gezorgd. Kinderen die klaar zijn met lunchen kunnen een spelletje gaan doen of b.v. gaan tekenen. Om ca 12.25 u. gaat de bel, en gaan de kinderen gezamenlijk met de overblijfkracht naar buiten. Er is speelgoed dat tijdens de overblijf gebruikt kan worden. Ook is er een voetbalschema. Er mag alleen gevoetbald worden bij de goals. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen, onder toezicht van de overblijfkracht. Zij mogen dan spelen, kleuren en een film kijken.

Als de eigen leerkracht er niet is en de kinderen zijn verdeeld, wordt er toch in de eigen klas met de eigen overblijfkracht gegeten.

Voor de groepen 6,7 en 8 gelden andere tijden. Zij spelen buiten van 12.00 u. tot 12.30 u. en lunchen van 12.30 u. tot 12.55 u. Groepen die gym hebben tot 12.15 lunchen na de gymles met de overblijfkracht. Als zij klaar zijn met lunchen hebben zij tot 13.15 de tijd om buiten te spelen. De overblijfkracht houdt daarbij toezicht.

Kosten

Regelmatig overblijven met abonnement

  1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen
Heel schooljaar € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00
Half schooljaar € 26,50 € 53,00 € 79,50 € 106,00

Incidenteel overblijven met strippenkaarten

20 strippen € 30
40 strippen € 60
50 strippen € 70

Betalingen voor de overblijf kunnen alleen per overschrijving. U zult een herinnering ontvangen wanneer u weer moet betalen. U kunt betalen op rekeningnummer NL 22 INGB 0005 2044 50, t.n.v. Overblijf OBS De Zonnebloem.

Als u vragen heeft over de overblijf kunt u het contactformulier gebruiken. Wanneer u uw kind voor de overblijf wilt afmelden/aanmelden, dan kunt u het overblijfformulier gebruiken. De overblijfcoördinator is Diane de Man.