Overblijf

Het is mogelijk om, behalve op woensdag, tegen een vergoeding gebruik te maken van de overblijf op onze school tussen 12:00 en 13:00 uur.

Groepen 1/2 en 2/3

De kinderen uit de groepen 1/2 en 2/3 eten gezamenlijk met de overblijfkracht. Voor melk wordt gezorgd. Na de lunch gaan de kinderen met de overblijfkracht buiten spelen op het kleuterplein. Om 12:50 uur gaan de kinderen terug naar de klas. De overblijfkracht houdt toezicht totdat de leerkracht terug is in het lokaal.

Bij slecht weer blijven de kinderen in hun eigen lokaal. Daar kunnen ze tekenen, spelen of kan er naar een film worden gekeken. Als de eigen leerkracht er niet is, bijvoorbeeld vanwege ziekte, wordt er toch in de eigen klas met de eigen overblijfkracht gegeten.

Groepen 3 tot en met 8

De overblijfkrachten van de groepen 3 t/m 5 gaan om 12:00 uur met de kinderen lunchen. Er wordt voor melk gezorgd. Kinderen die klaar zijn met lunchen kunnen een spelletje gaan doen of bijvoorbeeld gaan tekenen. Om 12:25 uur gaat de bel en gaan de kinderen gezamenlijk met de overblijfkracht naar buiten. 

Voor de groepen 6,7 en 8 gelden andere buitenspeeltijden. Zij spelen buiten van 12:00 tot 12:30 uur en lunchen van 12:30 tot 12:55 uur. De overblijfkracht houdt hierbij toezicht.

Er is speelgoed dat tijdens de overblijf gebruikt kan worden. Op dinsdag en donderdag wordt er door Sporttalent begeleid spel aangeboden. Kinderen kiezen in de klas in welke zone ze op het plein willen spelen en krijgen een gekleurd lintje om dat gekoppeld is aan een sport-, spel- en rustzone.
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen onder toezicht van de overblijfkracht. Zij mogen dan spelen, kleuren en een film kijken. Als de eigen leerkracht er niet is, bijvoorbeeld vanwege ziekte, wordt er toch in de eigen klas met de eigen overblijfkracht gegeten.

Kosten

Regelmatig overblijven met abonnement

  1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen
Heel schooljaar € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00
Half schooljaar € 26,50 € 53,00 € 79,50 € 106,00

Incidenteel overblijven met strippenkaarten

20 strippen € 30
40 strippen € 60
50 strippen € 70

Betalingen voor de overblijf kunnen alleen per overschrijving. U zult een herinnering ontvangen wanneer u weer moet betalen. U kunt betalen op rekeningnummer NL 22 INGB 0005 2044 50, t.n.v. Overblijf obs De Zonnebloem.

Als u vragen heeft over de overblijf kunt u het contactformulier gebruiken. Wanneer u uw kind voor de overblijf wilt afmelden/aanmelden, dan kunt u het overblijfformulier gebruiken. De overblijfcoördinator is Diane Rauws.