Ouderraad

Wie zijn wij?

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders van kinderen uit de diverse groepen van de Zonnebloemschool en een afvaardiging van het onderwijzend personeel.

Wat doen we?

Wij organiseren activiteiten die het gehele jaar door plaatsvinden, zoals:

 • Sinterklaasfeest;
 • Kerstactiviteiten;
 • Zomerfeest;
 • Catering bij Duinenmars en Avondvierdaagse;
 • Catering bij sportdag;
 • Catering bij musical en afscheid van groep 8.

Mede door het organiseren van dit soort activiteiten, dragen wij graag ons steentje bij aan het onvergetelijk maken van de basisschooltijd voor de kinderen.

Financiële middelen

Aan alle ouders wordt jaarlijks een bijdrage per kind gevraagd; de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van de OR beheert deze gelden. Van deze inkomsten worden de diverse activiteiten bekostigd en de uitjes naar museum en theater betaald. Daarnaast wordt uit deze gelden ook de collectieve verzekering voor alle leerlingen betaald. Eén keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan de ouders over de besteding van de gelden. Voor meer informatie kunt u terecht in de schoolgids.

OR-vergaderingen

Eens in de maand vergadert de OR een avond op school. De OR inventariseert de ideeën over de activiteiten die er de komende maanden op stapel staan. Daarna worden de taken verdeeld en een planning gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen ontvangt u als u zich daarvoor inschrijft op de nieuwspagina.

De OR bestaat voor schooljaar 2018-2019 uit: 

 • Voorzitter: Raymond Schmit
 • Penningmeester: Raymond Schmit, Dimitri Smout, Jeroen van Os 
 • Pascal Dusseljee
 • Jeffrey Vink
 • Ronald Scholten
 • Sandra van der Meulen
 • Lianne van den Doel
 • Mariska Rouwendal
 • Kirsten van Boltaringen
 • Sandra Verwijmeren
 • Rowena Toet
 • Masja Brouwer
 • Dimitri Smout
 • Pieter van Boxtel
 • Maarten van Wissen
 • Bas van der Wildt
 • Kim Mos
 • Jeroen van Os (adviserend lid)

De vergaderdata voor schooljaar 2018-2019 zijn:

2018

 • Donderdag 11 oktober 2018
 • Donderdag 8 november 2018
 • Donderdag 29 november 2018
 • Donderdag 13 december 2018

2019

 • Donderdag 17 januari
 • Donderdag 14 februari
 • Donderdag 14 maart
 • Donderdag 18 april
 • Donderdag 16 mei
 • Donderdag 13 juni

De OR nodigt u als ouder van harte uit om mee te denken en te doen! De leden van de OR vinden het leuk om zich in te zetten voor de kinderen en voor de school, maar zonder de hulp van andere ouders lukt het niet. Er staan leuke onderwerpen op de agenda, waaronder het Sinterklaasfeest, Kerst en het Zomerfeest. Deze activiteiten maken een schooljaar extra bijzonder voor de kinderen.

Vindt u het ook leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school? Laat het ons vooral weten.

Wilt u contact met ons opnemen, mail ons dan via or@obszonnebloem.nl.