Stichting Ouderraad OBS De Zonnebloem

Stichting Ouderraad OBS De Zonnebloem (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders van kinderen uit de diverse groepen van de Zonnebloemschool en een afvaardiging van het onderwijzend personeel.

Wat doen we?

De OR organiseert diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, het Paasontbijt en het zomerfeest. Ook verzorgen zij (de catering bij) diverse sportevenementen, zoals de sportdagen en de Avondvierdaagse. Daarnaast draagt de OR bij aan verschillende activiteiten, zoals bezoeken aan musea en theater, en stelt zij extra speel- en leermiddelen beschikbaar. De OR draagt graag haar steentje bij aan het onvergetelijk maken van de basisschooltijd voor de kinderen. 

Financiële middelen

Aan alle ouders wordt jaarlijks een bijdrage per kind gevraagd; de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van de OR beheert deze gelden. Van deze inkomsten worden de diverse activiteiten bekostigd. Daarnaast wordt uit deze gelden ook de collectieve verzekering voor alle leerlingen betaald. Eén keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan de ouders over de besteding van de gelden. Voor meer informatie kunt u terecht in de schoolgids.

OR-vergaderingen

Eens in de maand vergadert de OR een avond op school. De OR inventariseert de ideeën over de activiteiten die er de komende maanden op stapel staan. Daarna worden de taken verdeeld en een planning gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar. 

De OR bestaat voor schooljaar 2019-2020 uit: 

 • Voorzitter: Maarten Pas
 • Penningmeester: Dimitri Smout
 • Secretaris: Masja Brouwer
 • Jeffrey Vink
 • Kimberley van den Bosch 
 • Kirsten van Boltaringen
 • Lianne van den Doel
 • Maarten van Wissen
 • Pascal Dusseljee
 • Raymond Schmit
 • Rowena Toet
 • Sandra Verwijmeren
 • (Meester) Bas van der Wildt
 • (Juf) Kim Mos
 • (Directeur) Jeroen van Os (adviserend lid)

 

De vergaderdata voor schooljaar 2019-2020 zijn:

 • Dinsdag 24 september
 • Woensdag 16 oktober
 • Woensdag 13 november
 • Donderdag 12 december

 

Komt u het team versterken?

De OR nodigt u als ouder van harte uit om mee te denken en te doen! De leden van de OR vinden het leuk om zich in te zetten voor de kinderen en voor de school, maar zonder de hulp van andere ouders lukt het niet. Er staan leuke onderwerpen op de agenda, waaronder het Sinterklaasfeest, Kerst en het Zomerfeest. Deze activiteiten maken een schooljaar extra bijzonder voor de kinderen.

Vindt u het ook leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school? Laat het ons vooral weten.

Wilt u contact met ons opnemen, mail ons dan via or@zonnebloem-denhaag.nl.