Ouderraad

Wie zijn wij?

De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders van kinderen uit de diverse groepen van de Zonnebloemschool en een afvaardiging van het onderwijzend personeel.

Wat doen we?

Wij organiseren activiteiten die het gehele jaar door plaatsvinden, zoals:

 • Sinterklaasfeest;
 • Kerstactiviteiten;
 • Zomerfeest;
 • Catering bij Duinenmars en Avondvierdaagse;
 • Catering bij sportdag;
 • Catering bij musical en afscheid van groep 8.

Mede door het organiseren van dit soort activiteiten, dragen wij graag ons steentje bij aan het onvergetelijk maken van de basisschooltijd voor de kinderen.

Financiële middelen

Aan alle ouders wordt jaarlijks een bijdrage per kind gevraagd; de zogenoemde vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van de OR beheert deze gelden. Van deze inkomsten worden de diverse activiteiten bekostigd en de uitjes naar museum en theater betaald. Daarnaast wordt uit deze gelden ook de collectieve verzekering voor alle leerlingen betaald. Eén keer per jaar wordt er verantwoording afgelegd aan de ouders over de besteding van de gelden. Voor meer informatie kunt u terecht in de schoolgids.

OR-vergaderingen

Eens in de maand vergadert de OR een avond op school. De OR inventariseert de ideeën over de activiteiten die er de komende maanden op stapel staan. Daarna worden de taken verdeeld en een planning gemaakt. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen ontvangt u als u zich daarvoor inschrijft op de nieuwspagina.

De OR bestaat voor schooljaar 2017-2018 uit: 

 • Voorzitter: Raymond Schmit
 • Penningmeester: Jan Stam
 • Pascal Dusseljee
 • Sandra van der Meulen
 • Lianne van den Doel
 • Mariska Rouwendal
 • Liza Heemskerk-Coomans
 • Femke Wieser
 • Ronald Scholten
 • Kirsten van Boltaringen
 • Jeannette Knoester
 • Sandra Verwijmeren
 • Rowena Toet
 • Bas van der Wildt
 • Freek van der Heiden (team)
 • Jeroen van Os (adviserend lid)

De vergaderdata voor schooljaar 2017-2018 zijn:

2017

 • Maandag 27 november 2017
 • maandag 11 december 2017

2018

 • Dinsdag 9 januari 2018
 • Donderdag 8 februari 2018
 • Maandag 19 maart 2018
 • Dinsdag 17 april 2018
 • Donderdag 17 mei 2018
 • Maandag 11 juni 2018
 • Donderdag 21 juni

 

Extra vergaderingen:

 • maandag 11 december 2017 (voor kerst)
 • Donderdag 21 juni (meeting i.v.m. zomerfeest)

De OR nodigt u als ouder van harte uit om mee te denken en/of te doen! De leden van de OR vinden het leuk om zich in te zetten voor de kinderen en voor de school, maar zonder de hulp van andere ouders lukt het niet. Er staan leuke onderwerpen op de agenda, waaronder het Sinterklaasfeest, Kerst en het Zomerfeest. Deze activiteiten maken een schooljaar extra bijzonder voor de kinderen.

Vindt u het ook leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten van de school? Laat het ons vooral weten.

Wilt u contact met ons opnemen, mail ons dan via or@obszonnebloem.nl.