Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de Zonnebloemschool zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze kinderen leren en zich ontplooien, steeds verder te optimaliseren.

De MR is het instemmings- en adviesorgaan van de school en heeft als taak om het beleid van de school te toetsen. Ook kan de MR het initiatief nemen om voorstellen tot verbetering te doen, op welk terrein dan ook.

In de MR komen alle belangrijke zaken die met de school te maken hebben aan de orde, zoals  de lesmethoden, de toetsen, de overblijf en schooltijden, het zorgplan, de schoolgids, de huisvesting, de ICT en de schoonmaak.

De MR bestaat in het schooljaar 2015-2016 uit de volgende leden:

 • Peter van der Meulen (ouder en voorzitter)
 • Godfried van Leeuwen (ouder penningmeester
 • Shiba Pull (ouder en secretaris)
 • Willy Anna van den Hoff (team)
 • Peter van Leeuwen (team)
 • Karine Wesseling (team)
 • Kitty van den Bleek (ouder)
 • Richard Mafficioli (ouder)
 • Pieter Jellema (ouder)
 • Jeroen van Os (adviserend lid)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

 

Vergaderingen in het schooljaar 2017-2018

steeds op maandag:

 • 11 september
 • 09 oktober
 • 13 november
 • 11 december
 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 maart
 • 23 april
 • 28 mei
 • 18 juni

 

De vergadering begint altijd om 20.00 uur. Eventuele veranderingen in data en tijden kunt u terugvinden in de schoolagenda hier op de website.

Recente documenten

 

Agenda MR

Notulen

Overige documenten

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen via het contactformulier.