Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Zonnebloem zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze kinderen leren en zich ontplooien, steeds verder te optimaliseren.

De MR is het instemmings- en adviesorgaan van de school en heeft als taak om het beleid van de school te toetsen. Ook kan de MR het initiatief nemen om voorstellen tot verbetering te doen, op welk terrein dan ook. In de MR komen alle belangrijke zaken die met de school te maken hebben aan de orde zoals de lesmethoden, de toetsen, de overblijf en schooltijden, het zorgplan, de schoolgids, de huisvesting, de ICT en de schoonmaak.

De MR bestaat in het schooljaar 2020-2021 uit de volgende leden:

 • Pieter Jellema (ouder en voorzitter)
 • Peter van Leeuwen (team)
 • Karine Wesseling (team en secretaris)
 • Richard Mafficioli (ouder en penningmeester)
 • Marjolein Jansen (team)
 • Anne Buiskool (ouder)
 • Mathieu Krens (ouder)
 • Simone van Putten (ouder)
 • Lennart Vroegindeweij (ouder)
 • Esther Boers (ouder/toehoorder)
 • Jeroen van Os (directeur-adviserend lid)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, zijn altijd op maandag en starten altijd om 20:00 uur. Dit is een bijzonder schooljaar met ongekende uitdagingen en daar betrekken we je graag bij. In de week voorafgaand aan iedere MR-vergadering delen wij via Social Schools de agenda met onderwerpen die besproken zullen worden. Zijn er zaken die extra aandacht verdienen? Laat het ons weten! Alle reacties worden uiteraard in vertrouwen behandeld.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en wij nodigen je dan ook van harte uit om hieraan deel te nemen als toehoorder. Op onderstaande data vinden de, vooralsnog virtuele, MR-vergaderingen plaats:

• maandag 08-03
• maandag 19-04
• maandag 07-06
• maandag 05-07

Eventuele veranderingen in data en tijden kunt u terugvinden in Social Schools en hier op de website.

Recente documenten

Agenda MR

Notulen

Overige documenten

 

Contact

Mocht je contact met de MR willen opnemen, dan kan dit via MSI/Social Schools of via het e-mailadres mr@obszonnebloem.nl.