Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Zonnebloem zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze kinderen leren en zich ontplooien, steeds verder te optimaliseren.

De MR is het instemmings- en adviesorgaan van de school en heeft als taak om het beleid van de school te toetsen. Ook kan de MR het initiatief nemen om voorstellen tot verbetering te doen, op welk terrein dan ook. In de MR komen alle belangrijke zaken die met de school te maken hebben aan de orde zoals de lesmethoden, de toetsen, de overblijf en schooltijden, het zorgplan, de schoolgids, de huisvesting, de ICT en de schoonmaak.

De MR bestaat in het schooljaar 2019-2020 uit de volgende leden:

  • Peter van der Meulen (ouder en voorzitter)
  • Peter van Leeuwen (team)
  • Karine Wesseling (team en secretaris)
  • Richard Mafficioli (ouder en penningmeester)
  • Marjolein Jansen (team)
  • Pieter Jellema (ouder)
  • Jeroen van Os (directeur-adviserend lid)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, zijn altijd op maandag en starten altijd om 20:00 uur.

Vergaderingen in het schooljaar 2020 - 2021:

• maandag 26-10
• maandag 30-11
• maandag 01-02
• maandag 08-03
• maandag 19-04
• maandag 07-06
• maandag 05-07

Eventuele veranderingen in data en tijden kunt u terugvinden in de schoolagenda en hier op de website.

 

Recente documenten

Agenda MR

Notulen

Overige documenten

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen via het contactformulier.