Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van obs De Zonnebloem zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze kinderen leren en zich ontplooien, steeds verder te optimaliseren.

De MR is het instemmings- en adviesorgaan van de school en heeft als taak om het beleid van de school te toetsen. Ook kan de MR het initiatief nemen om voorstellen tot verbetering te doen, op welk terrein dan ook. In de MR komen alle belangrijke zaken die met de school te maken hebben aan de orde zoals de lesmethoden, de toetsen, de overblijf en schooltijden, het zorgplan, de schoolgids, de huisvesting, de ICT en de schoonmaak.

De MR bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden:

 • Esther Boers (ouder en voorzitter)
 • Peter van Leeuwen (leerkracht groep 7B en secretaris)
 • Lennart Vroegindeweij (ouder en penningmeester)
 • Mathieu Krens (ouder met stemrecht)
 • Marjolein Jansen (leekracht groep 6A)
 • Lianne Folkers (leerkracht groep 2E)
 • Richard Maffcioli (ouder)
 • Simone van Putten (ouder)
 • Jeroen van Os (directeur-adviserend lid)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en starten om 19:30 uur. In de week voorafgaand aan iedere MR-vergadering delen wij via Social Schools de agenda met onderwerpen die besproken zullen worden. Zijn er zaken die extra aandacht verdienen? Laat het ons weten! Alle reacties worden uiteraard in vertrouwen behandeld.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en wij nodigen je dan ook van harte uit om hieraan deel te nemen als toehoorder. Op onderstaande data vinden de MR-vergaderingen plaats:

 • maandag 4 oktober 2021
 • maandag 15 november 2021
 • dinsdag 18 januari 2022
 • maandag 14 maart 2022
 • dinsdag 10 mei 2022
 • donderdag 30 juni 2022

Vergaderingen starten om 19:30 uur

Eventuele veranderingen in data en tijden kunt u terugvinden in Social Schools en hier op de website.

Recente documenten

Agenda MR

Notulen

Overige documenten

 

Contact

Mocht je contact met de MR willen opnemen, dan kan dit via MSI/Social Schools of via het e-mailadres mr@obszonnebloem.nl.