Het is mogelijk om, behalve op woensdag, tegen een vergoeding gebruik te maken van de overblijf op onze school tussen 12:00 en 13:00 uur. Wij maken vanaf het schooljaar 2019-2020 gebruik van het administratieprogramma MijnTSO. Hiermee regelt u alles wat er nodig is voor de overblijf. Meer informatie hierover krijgt u bij de aanmelding/inschrijving van uw zoon en/of dochter.

Groepen 1/2 en 2E

De kinderen uit de groepen 1/2 en 2E eten gezamenlijk met de overblijfkracht. Voor melk wordt gezorgd. Na de lunch gaan de kinderen met de overblijfkracht buiten spelen op het kleuterplein. Om 12:50 uur gaan de kinderen terug naar de klas. De overblijfkracht houdt toezicht totdat de leerkracht terug is in het lokaal.

Bij slecht weer blijven de kinderen in hun eigen lokaal. Daar kunnen ze tekenen, spelen of kan er naar een film worden gekeken. Als de eigen leerkracht er niet is, bijvoorbeeld vanwege ziekte, wordt er toch in de eigen klas met de eigen overblijfkracht gegeten.

Groepen 3 tot en met 8

De overblijfkrachten van de groepen 3 t/m 5 gaan om 12:00 uur met de kinderen lunchen. Er wordt voor melk gezorgd. Kinderen die klaar zijn met lunchen kunnen een spelletje gaan doen of bijvoorbeeld gaan tekenen. Om 12:25 uur gaat de bel en gaan de kinderen gezamenlijk met de overblijfkracht naar buiten.

Voor de groepen 6,7 en 8 gelden andere buitenspeeltijden. Zij spelen buiten van 12:00 tot 12:30 uur en lunchen van 12:30 tot 12:55 uur. De overblijfkracht houdt hierbij toezicht.

Er is speelgoed dat tijdens de overblijf gebruikt kan worden. Op dinsdag en donderdag wordt er door Sporttalent begeleid spel aangeboden. Kinderen kiezen in de klas in welke zone ze op het plein willen spelen en krijgen een gekleurd lintje om dat gekoppeld is aan een sport-, spel- en rustzone.
Bij slecht weer blijven de kinderen binnen onder toezicht van de overblijfkracht. Zij mogen dan spelen, kleuren en een film kijken. Als de eigen leerkracht er niet is, bijvoorbeeld vanwege ziekte, wordt er toch in de eigen klas met de eigen overblijfkracht gegeten.

Kosten
Per keer dat uw zoon en/of dochter overblijft wordt €1,50 gerekend. De totale kosten worden tweemaandelijks via MijnTSO gefactureerd en kunt u via IDeal betalen.
Als u vragen heeft over de overblijf kunt u contact opnemen via MijnTSO met de overblijfcoördinator Diane Rauws.